Akcija darivanja krvi

Objavljeno: 01. 06. 2017.

FRAJEVAČKI MEĐUNARODNI STUDENTSKI DOM I HKO „KRUH SV. ANTE“

Akcija darivanja krvi u Franjevačkom međunarodnom studentskom domu

Franjevački međunarodni studentski dom se odazvao pozivu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, te je u našim prostorijama 01.06.2016. organizirana i održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Dobrovoljni davaoci krvi bili su studenti i studentice Franjevačkog studentskog doma, Stipendisti KSA, zaposlenici Franjevačkog studentskog centra i Kruha sv. Ante, kao i ostali koji su bili u mogućnosti odazvati se pozivu. Akcija je bila uspješna i prijatelji iz Zavoda su jako zahvalni.

Obzirom na dugogodišnju suradnju sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH nastojat ćemo i dalje organizirati dobrovoljno darivanje i održati ovu tradiciju.

„Kap krvi je kap nade u život.

Darivanjem činimo da bolesti, saobraćajne nesreće razne i povrede ne odnose živote.“

(Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH)

Studenti i studentice Franjevačkog studentskog doma odazvali su se na akciju dobrovoljnog darivanja krvi

fra Joso Oršolić, ravnatelj "Kruha sv. Ante", također je sudjelovao u akciji dobrovoljnog darivanja krvi

Izvor: KSA

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.