Fizikalna / Kućna njega

Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

Uz podršku CARDS-programa Europske Zajednice, u suradnji sa humanitarnim organizacijama Sprofondo-Bezdan (Sarajevo), Swiss Agency for Paece in BiH (Švicarska) i A.N.P.A.S (Italija), Centar je otvoren 2004. godine.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske osigurao kupovinu UZV uređaja

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske osigurao kupovinu UZV uređaja

17.05.2016.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je u periodu od kolovoza 2014. do kolovoza 2015. djelimično financirao projekt Kućne njege i Centra za fizikalnu terapiju.

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.