Kućna njega starijih i bolesnih

1. Donator
Organizacija Sprofondo iz Italije, "Aiuto Svizzero alla Pace in Bosnia".

2. Cilj
Osnovni cilj projekta je pružanje medicinske i socijalne potpore ciljnoj grupi kako bi im se poboljšao položaj u društvenoj zajednici.

3. Ciljna grupa
Projekt kućna njega ''Pomozimo svim srcem'' namijenjen je starijim, bolesnim i nemoćnim osobama koje nisu u mogućnosti samostalno se skrbiti o sebi ili nisu u mogućnosti prevesti se do zdravstvenih ustanova. Broj pacijenata je ograničen, a trenutni broj je 36.

4. Ciljno područje
Županija/Kanton Sarajevo (Federacija BiH) i Istočno Sarajevo (Republika Srpska).

5. Projektni tim
Četiri osobe: liječnik, medicinska sestra, fizioterapeut i socijalni radnik

6. Kratak opis
Po prijavi pacijenta, socijalni radnik provjerava stanje na terenu i piše socijalnu anamnezu koristeći kriterije koji su utemeljeni u Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom. Nakon što se utvrdi da pacijent na osnovu socijalnog statusa zadovoljava kriterije projekta, onda ga obilazi liječnik i daje izvještaj o zdravstvenom stanju. Po utvrđivanju kompletne socijalne i medicinske anamneze donosi se konačna odluka o ulasku pacijenta u program. Za svakog pacijenta se otvara socijalni i medicinski karton. Pacijenti se obilaze po potrebi što ovisi od trenutnog stanja pacijenta. Pružanje medicinskih i socijalnih usluga je besplatno što podrazumijeva mjerenje tlaka, ŠUK, previjanje rana/dekubitusa, medicinska njega, kontrola terapije, fizioterapija, socijalno savjetovanje, ostvarivanje socijalnih prava pacijenata, kontakti s obitelji te praćenje stanja u kojem se osoba nalazi.

7. Kriteriji za odabir korisnika/pacijenata
Osobe koje su:

Od/preko 65 godina

Slabo pokretni i nepokretni

Umirovljenici s minimalnom mirovinom i osobe bez redovnih financijskih primanja koji im mogu osigurati osnovne uvjete življenja

Nemaju potporu od drugih članova obitelji ili socijalnih institucija

Neophodna im je medicinska i socijalna potpora

Ne mogu samostalno posjećivati različite zdravstvene institucije u cilju ostvarivanja redovite terapije

Kriterij za odabir pacijenata nije uvjetovan nacionalnom ili religijskom pripadnošću pacijenta.

8. Kontakt
HKO Kruh sv. Ante
Zagrebačka 18; 71000 Sarajevo

Tel: 00387 (0)33- 728 865

Fax: 00387 (0)33- 728 861
E-Mail: kruhsvante@gmail.com
Kontakt osoba: Sandra Zaimović, dipl. socijalna radnica

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.