Kućna dostava hrane - "Jelo na kotačima"

Kućna dostava hrane - "Jelo na kotačima"

HKO "Kruh sv. Ante" osim toplog obroka u pučkim kuhinjama, svkodnevno vrši podjelu toplog obroka na kućna vrata. Topli obrok se dostavlja za osobe koje su bolesne, nepokretne i socijalno zanemarene.

  • Pučke kuhinje HKO „Kruh sv. Ante“ Pučke kuhinje HKO „Kruh sv. Ante“
  • Pučka kuhinja na Grbavici, Sarajevo Pučka kuhinja na Grbavici, Sarajevo
  • Pučka kuhinja u Dobrinji, Sarajevo Pučka kuhinja u Dobrinji, Sarajevo
DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.