Pučka kuhinja na Grbavici, Sarajevo

Pučka kuhinja HKO "Kruha sv. Ante na Grbavici (Sarajevo) djeluje od 2000. godine. Jelovnik u kuhinji je prilagođen pripadnicima svih naroda. Kuhaju se obroci svih pet radnih dana u tjednu, a petkom se dijeli suha hrana za vikend. Prilikom vjerskih i državnih praznika, prema mogućnostima, se obogate obroci. U istoj kuhinji se hrane i studenti iz Franjevačkog studentskog doma.

  • Pučke kuhinje HKO „Kruh sv. Ante“ Pučke kuhinje HKO „Kruh sv. Ante“
  •  Kućna dostava hrane - "Jelo na kotačima" Kućna dostava hrane - "Jelo na kotačima"
  • Pučka kuhinja u Dobrinji, Sarajevo Pučka kuhinja u Dobrinji, Sarajevo
DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.