Pučka kuhinja u Dobrinji - Sarajevo

Sve teža situacija  u državi i društvu uvelike je utjecala na povećanje broja korisnika kuhinja. Ranije su korisnici pretežno bile starije osobe. U posljednje vrijeme primjetno je sve više mlađih osoba kojima je također neophodan topli obrok. Dolaze i samohrane majke sa djecom koje ne mogu ostvariti zakonsko pravo za korištenje kuhinje preko Centra za socijalni rad KS-a. Vrata Kruha Svetog Ante u Dobrinji su otvorena svima i nikoga se neće vratiti s njih.

  • Kućna dostava hrane Kućna dostava hrane
  • Pučka kuhinja na Grbavici - Sarajevo Pučka kuhinja na Grbavici - Sarajevo
DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.