Pučke kuhinje HKO „Kruh sv. Ante“

Još uvijek ima ljudi koji traže komad kruha u kantama za smeće. HKO “Kruh sv. Ante” preko pučkih kuhinja (dvije u Sarajevu i jedna u Varešu) i “Jela na kotačima” pruža dnevno topli obrok i pola kilograma kruha za oko 1.000 osoba, bez obzira na njihovu religioznu i etničku pripadnost. U vremenu kada je više od 47% stanovništva u BiH nezaposleno, te kada se svaka peta obitelj nalazi na rubu siromaštva, jelo u pučkim kuhinjama za neke je jedini obrok u danu.

Pučkim kuhinjama u Sarajevu djelomičnu potporu pruža Kanton/Županija Sarajevo, a većinski dio se financira uz pomoć donatora. U pučkoj kuhinji se hrani i 112 studenata koji stanuju u Franjevačkom studentsko domu na Kovačićima (Sarajevo).

Božja providnost i ljudska dobrota neće dopustiti da gladni uzalud kucaju na naša vrata!

I vi možete svojim prilogom pružiti osnovnu pomoć ugroženima – hranu!

  • Kućna dostava hrane Kućna dostava hrane
  • Pučka kuhinja na Grbavici - Sarajevo Pučka kuhinja na Grbavici - Sarajevo
  • Pučka kuhinja u Dobrinji - Sarajevo Pučka kuhinja u Dobrinji - Sarajevo
DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.