Pučke kuhinje HKO „Kruh sv. Ante“

Pučke kuhinje HKO „Kruh sv. Ante“

S obzirom da su životni uvjeti u kojima žive ljudi u Bosni i Hercegovini sve teži, te da među stanovništvom vlada nezaposlenost i siromaštvo, u porastu je broj socijalno ugroženih pojedinaca i obitelji bez osnovnih životnih sredstava.

Kroz realizaciju projekata Pučke kuhinje i „Jelo na kotačima“, Kruh sv. Ante već dulji niz godina pruža pomoć u hrani osobama u stanju socijalne potrebe. Topli obrok i suhu hranu osiguravamo našim korisnicima preko tri pučke kuhinje, od kojih su dvije smještene u Kantonu Sarajevo (na Dobrinji i na Grbavici), a treća u Varešu u Zeničko – Dobojskom kantonu.

Za starije i bolesne osobe, svaki dan dostavljamo topli obrok na kućna vrata - „Jelo na kotačima“.

Preko našeg socijalnog ureda i preko državnih socijalnih institucija dolazimo do korisnika i provjeravamo njihov socijalni status.

KORISNICI PUČKIH KUHINJA

Korisnici pučkih kuhinja su socijalno ugroženi pojedinci i obitelji bez osnovnih uvjeta za život.

Korisnici toplog obroka u kuhinjama Kruha sv. Ante, osim što mogu doći po svoj obrok, imaju priliku i ručati u blagovaonicama. Tu se susreću s ljudima koji su u istoj situaciju, gdje dolazi do međusobne psihološke podrške što je jako bitno za čovjeka u potrebi. Dolazi do poboljšanja kvalitete života ljudi koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

POTPORA RADU PUČKIH KUHINJA

Pučkim kuhinjama u Sarajevu djelomičnu potporu pruža Kantonupanija Sarajevo, a većinski dio se financira uz pomoć donatora. U pučkoj kuhinji se hrani i 112 studenata koji stanuju u Franjevačkom studentsko domu na Kovačićima (Sarajevo).

Božja providnost i ljudska dobrota neće dopustiti da gladni uzalud kucaju na naša vrata!

I vi možete svojim prilogom pružiti osnovnu pomoć ugroženimahranu!

  •  Kućna dostava hrane - "Jelo na kotačima" Kućna dostava hrane - "Jelo na kotačima"
  • Pučka kuhinja na Grbavici, Sarajevo Pučka kuhinja na Grbavici, Sarajevo
  • Pučka kuhinja u Dobrinji, Sarajevo Pučka kuhinja u Dobrinji, Sarajevo
DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.