Predstavljanje TZ „Izvor“ u Švicarskoj i Portugalu

Od 29.09. do 01.10. u Portugalu je održana EURO-TC (European Treatment Centers for drug addiction) konferencija u suradnji sa IREFREA (Eurepaen Institute of Studies on Prevention). Konferencija je imala tri tematske oblasti: uloga civilnog društva i europska strategija za drogu, tretman i istraživanje, tretman, supstitucija i oporavak.

Na konferenciji su predstavljena najnovija istraživanja o ovisnosti, diskutiralo se o načinima poboljšanja terapijskih ponuda. Jelena Damjanac, ravnateljica TZ „Izvor“,   prezentirala je jedan od aspekata rada TZ „Izvor“ – rad na pomirenju i doprinos trajnom miru, koji se realizira preko raznih seminara i duhovnih sadržaja. 1. listopada održana je i Skupština EURO-TC, na kojoj su primljene dvije nove članice, te je TZ „Izvor“ pohvaljena kao jedna od najaktivnijih mladih članica. Do kraja tekuće godine planirano je realiziranje seminara „Majka-dijete“ za zajednice koje rade sa ženskim ovisnicama, kao i edukacija „Kazalište terapija“ kao vid usavršavanja za operatere i mogućnost proširivanja terapijske ponude.

Ravnateljica Terapijske zajednice „Izvor“, Jelena Damajanac, također je predstavila rad Zajednice na konferenciji CHAN mreže organizacija Katoličke crkve iz Europe, Sjeverne Amerike i Oceanije koje podržavaju HIV programe u cijelom svijetu. Ove godine je 12. listopada u Ženevi u Švicarskoj održan studijski dan o HIV- u i zlouporabama droga, tijekom kojeg su predstavnici 17 organizacija iz SAD-a, Kambodže, Austrije, Njemačke, Poljske, Hrvatske, Italije, Vijetnama, Ukrajine i BiH predstavili programe rada svojih organizacija, tj. Katoličke crkve o ovoj tematici. Ravnateljica TZ „Izvor“ je prezentirala aktivnosti Katoličke crkve u BiH, koje se odvijaju u sklopu dviju franjevačkih provincija, točnije preko TZ „Milosrdni otac“, UG Narko-Ne i HKO „Kruh sv. Ante“. Naglasak je bio na radionicama o krvlju i spolno prenosivim bolestima, a koje se održavaju u TZ „Izvor“ za klijente.

(Jelena Damjanac, 22. studeni 2011.)

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.