Suradnja terapijskih zajednica za ovisnike

Djelatnici i klijenti terapijske zajednice Leo Amici Foundation iz Mađarske posjetili su 14. ožujka Terapijsku zajednicu „Izvor“ na Plehanu. Ekipu je predvodio direktor Csaba Mihaldinecz u pratnji jednog operatera, dva klijenta i nekadasnjom klijenticom. Tijekom prvog dana predstavili su detaljno svoj program rada koji je baziran na 12 koraka. Čuli smo o njihovim počecima, prije dvadeset godina, i o procesu razvijanja. Trenutno se njihova glavna kuća nalazi pokraj grada Komlo. Program za ovisnika u ovoj zajednici traje godinu i pol, od čega je godina dana stacionaran u zajednici, nakon čega slijedi pola godine resocijalizacije i doživotni tjedni sastanci na grupama AA (anonimni alkoholičari) i/ili NA (anonimni narkomani).

Poseban naglasak tijekom rada s ovisnicima je na grupnim, movement, kazališnim, glazbenim i pet terapiji. Svakoga dana imaju dvije terapijske grupe, poslije ručka je terapija glazbom a nakon obveznog svakodnevnog sportskog popodneva slijede terapija pokretom i kazališna terapija. Nakon što smo sutradan i mi predstavili detaljno naš program rada, razgovarajući shvatili smo da stavljamo naglasak terapije na vrlo slične procese i aspekte samospoznaje i rada na sebi.Tijekom drugog dana gosti su nam pripremili mađarski gulaš, te smo nakon toga imali sportsko popodne gdje smo zajedno igrali nogomet. Csaba Mihaldinecz je sa nama svima zajedno radio terapiju pokretom terapiju, koju smo mi i naši klijenti sa oduševljenjem prihvatili. Sa djelatnicima Leo Amici Foundation je dogovoren ponovni susret, ovoga puta u njihovoj zajednici u Mađarskoj.

***

Dana 30.03.2011. godine u uredu HKO Kruh sv. Ante u Sarajevu susreli su se voditelji i nekoliko djelatnika terapijskih zajednica TZ „Izvor“ Plehan i „Milosrdni otac“ Međugorje. Razmijenjena su mišljenja i iskustva u radu spomenutih zajednica. Uviđa se sve veća potreba uvezivanja terapijskih zajednica i uspostavljanja različitih vidova suradnje. Predloženo je da se ove dvije zajednice dvaput godišnje međusobno posjete, uz sportsko natjecanje klijenata.Razgovaralo se i o eventualnom pokretanju biltena terapijskih zajednica.
Razišli smo se u uvjerenju da su ovakvi susreti potrebni i vrlo korisni.

(Jelena Damjanac, 18. travanj 2011.)

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.