TZ "Izvor" u UNDP-u

TZ "Izvor" u UNDP-u

10. lipnja 2011. Jelena Damjanac, koordinatorica Terapijske zajednice za rehabilitaciju i liječenje od ovisnosti „Izvor“ na Plehanu je prisustvovala sastanku u UNDP-u. Tema sastanka je bila „Minimum standarda za registraciju NVO-a koji se bave IDUserima.

Jedna od važnijih preporuka na sastanku bila je da se terapijske zajednice koje ispunjavaju standarde trebaju akreditirati, kako bi mogle aplicirali na državni budžet.

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.