Umrežavanje i doprinos društvu

Humanitrana organizacija „Zajednica Susret“ je 26. lipnja u Cisti Velikoj proslavila 20. obiljetnicu ove prve terapijske zajednice u Hrvatskoj. Svečana proslava je obilježena pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. Ive Josipovića.

Terapijska zajednica „Izvor“ je od svojih samih početaka surađivala i crpila iskustvo Zajednice Susret tako smo i bili pozvani nazočiti ovom događaju. Predstavnica naše Zajednice na ovom događaju je bila Dragana Mandić Subotić. Kao plod dobre suradnje i djelovanja na području prevencije ovisnosti naša Terapijska zajednica „Izvor“ i Udruženje građana „Proslavi oporavak“ potpisali su 24. srpnja Ugovor o suradnji koji će približiti naše dvije organizacije kako bismo se još uspješnije boriti protiv ovisnosti i pomogli ovisnicima da zapčnu sa programom rehabilitacije, ali i onima koji su završili program Terapijske zajednice i trebaju kvalitetnu, ponovnu integraciju u društvo.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevske Županije potpisali smo 24. srpnja „Protokol o suradnji policije i nevladinih organizacija na polju zaštite ljudskih prava posebno ranjive i marginalizirane populacije“. Ovim Protokolom potvrđuje se opredijeljenost policije i nevladinog sektora da ojačaju svoje obveze i odgovornosti u ispunjavaju preuzetih uloga i aktivnosti koje se tiču posebno ranjive i marginalizirane populacije, a eksplicitno selektiranih ciljnih grupa na koje se ovaj dokument odnosi.

Protokol je nastao u partnerstvu koje je uslijedilo nakon opsežnih konsultacija u okviru nevladinog sektora, a potom između nevladinog sektora i policije. Također, Protokol je uzeo u obzir specifičnosti rada policije i raznolikosti nevladinog sektora i njegovih aktivnosti, te ga zbog toga treba shvatiti kao opšti okvir i osposobljavajući mehanizam za intenziviranje odnosa između ovih subjekata. Potpisnici protokola su 9 organizacija na čelu sa ministrom Muhamedom Budimlić. Sljedeći bit će izrada akcionog plana.

(Davor Majstorović, 11. rujan 2012.)

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.