Bazični seminar Trauma centra i u Ljubuškom

Bazični seminar Trauma centra i u Ljubuškom

U sklopu redovitih aktivnosti Trauma centra od 13 – 14. 04. 2016. održan je bazični seminar u Ljubuškom za 28 sudionika. Seminaru u Ljubuškom sudjelovali su policijski službenici, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i nastavno osoblje.

U sklopu seminara sudionici su prvi dan imali priliku upoznati se sa strategijama suočavanja sa stresom i prevencijom profesionalnog pregorijevanja u praksi, te korištenjem nenasilne komunikacije. Drugi dan seminara sudionici su upoznati sa neurobiologijom PTSP-a, ciklusom počinitelja i žrtve, narativima i izabranim slavama i traumama. Trauma centar već dugi niz godine djeluje na polju aktivnog pomirenja u našem društvu organizirajući seminare na temu traume i utjecaja traumatskih iskustava na pojedinca i društvo u cjelini. Učesnici su dobili kvalitetne informacije koje mogu primijeniti u svom profesionalnom, i privatnom životu.

Utisci sudionika poslije seminara govore da su teme seminara u skladu sa potrebama društva, sudionici navode i da su postali više svjesni da se i ostali nalaze u sličnim životnim situacijama kao i oni, a značajna im je i spoznaja kako se nositi sa traumatskim događajima.

DownloadSitemapLinkoviDONIRAJ

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.