Edukacija o traumi u Sarajevu i Orašju

Od 21. do 23. veljače u Samostanu Sv. Ante u Sarajevu je održan je bazični seminar o temi “Trauma u procesu pomirenja ” za studente završnih godina Franjevačke teologije, Fakulteta islamskih nauka, Filozofskog fakulteta – odsijek Psihologije, te sa Fakulteta političkih nauka – odsijek Socijalnog rada. Na seminaru je sudjelovalo 27 sudionika-studenata. Studenti su pokazali zainteresiranost za tematiku seminara i prepoznali da je vrlo značajna za njihovo buduće zanimanje. Sudionici su istakli da je tema seminara Trauma u procesu pomirenja veoma bitna za osvješćivanje naroda, pogotovo na prostorima BiH i šire, kako bi se konačno poduzeo pravi korak ka stvaranju uvjeta za istinsko pomirenje na našim prostorima.

U periodu od 12. do 14. ožujka u Orašju je održan bazični seminar o temi “Trauma u procesu pomirenja” za 27 sudionika (nastavnike, socijalne radnike, pedagoge, vjerske službenike, zdravstvene radnike). Sudionici su istakli da su kroz seminar stekli nova saznanja i dosta korisnih informacija koje im pružaju nove uvide o sebi i drugima. Također su naglasili da su se tijekom trodnevnog seminara imali priliku baviti sobom i tome gdje su oni u odnosu na druge u procesu pomirenja. Neki od sudionika postavili su pitanje koja je to naša trauma i gdje smo mi to zatočeni. Smatraju da je odgovor na to pitanje ključ za izgradnju istinskog mira na ovim područjima.

(M. Šuman, 24. ožujka 2013.)

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.