Seminar „Trauma u procesu pomirenja“ u Tuzli

U sklopu redovitih aktivnosti Trauma centra, 11. i 12. maja 2016. godine održan je bazični seminar „Trauma u procesu pomirenja“ u prostorijama Centra za edukaciju i humani razvoj „Amica EDUCA“ u Tuzli, za 26 sudionika. Sudionici seminara bili su prosvjetni djelatnici, psiholozi, pedagozi i studenti Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Tijekom prvog dana seminara obrađene su teme: strategije suočavanja sa stresom, prevencija profesionalnog sagorijevanja i nenasilna komunikacija. U okviru drugog dana seminara obrađene su teme: neurobiologija PTSP-a, ciklus počinitelja i žrtve, narativi, transgeneracijski prijenos traume i izabrane slave/traume.

„Ljudi još uvijek žive u prošlosti, bez mira, oprosta i koraka dalje; zbog toga su teme veoma potrebne za društvo“, navodi jedan od sudionika seminara. Sudionici su naveli da su nadogradili postojeća znanja, te da im je ovaj seminar pružio priliku za lično i profesionalno usavršavanje, ali i ostvarenje novih poznanstava.

Trauma centar je jedan od projekata HKO „Kruh sv. Ante“ koji već dugi niz godine djeluje na polju aktivnog pomirenja u našem društvu organizirajući seminare na temu traume i utjecaja traumatskih iskustava na pojedinca i društvo u cjelini.

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.