Seminar „Trauma u procesu pomirenja“ u Srebrenici

U organizaciji Trauma centra, u Srebrenici od 21. do 23. 05. 2013. je održan bazični seminar "Trauma u procesu  pomirenja" za 13 sudionika iz ovog grada. Teme seminara kao što su nenasilna komunikacija, trauma i posljedice trauma na pojedinca i društvo, kao i prevencija profesionalnog sagorijevanja obrađivane su s ciljem promocije mira i pomirenja u našem društvu općenito.

Seminaru je prisustvovala mješovita i multietnička grupa. Sudionici su dobili vrijede i korisne informacije kako najprije obogatiti svoje živote, a zatim i pomoći drugima da prepoznaju važnost razrješavanja osobnih kao i kolektivnih trauma.

(Davor Majstorović, 24. lipnja 2013.)

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.