Trauma u procesu pomirenja u Bihaću

U organizaciji projekta Trauma centar, od 23. do 25. travnja 2013. godine održan je seminar „Trauma u procesu pomirenja“ u prostorijama Crvenog križa općine Bihać za 24 sudionika.  Seminaru su prisustvovali djelatnici Doma zdravlja Bihać, Centra za socijalni rad Bihać, Centra za mentalno zdravlje Cazin, Centra za socijani rad Cazin, Udruženja „Žene sa Une“, OŠ „Harmani I“, OŠ „Harmani II“, OŠ „Prekounje“, OŠ„Gornje Prekounje – Ripač“, Mješovite srednje škole Bihać, studenti Visoke zdravstvene škole Univerziteta u Bihaću, te predstavnici Udruženja roditelja u borbi protiv zloupotrebe droga „Ruka ruci“, Kantonalnog saveza udruženja/udruga pripadnika Armije BiH i HVO-a liječenih od PTSP-a USK-a i Udruge oboljelih pripadnika HVO-a “Jednakost” Bihać.

Na zadovoljstvo organizatora, sudionici su mišljenja da su na seminaru dobili dosta novih i korisnih informacija koje se mogu primjeniti kako u profesionalnom radu tako i u osobnom životu i napredovanju. Posebno su ocijenili korisnim i zanimljivim predavanja o individualnoj i kolektivnoj psihološkoj traumi, i  načinu kako prevladati doživljenu traumu, jer je to doprinijelo njihovom boljem razumijevanju psihološke pozadine preživljavanja traume. Svi sudionici su izrazili zadovoljstvo sudjelovanjem na seminaru i istakli da bi trebalo omogućiti i široj populaciji sudjelovanje na ovom seminaru, budući da je to jedan od načina koji može pomoći u stvaranju uvjeta za istinsko pomirenje u našoj zemlji i šire.

(M. Ostojić, 27. svibnja 2013)

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.