Usluge savjetovališta Trauma centra

Usluge savjetovališta Trauma centra

Usluge savjetovališta Trauma centra - individualna psihoterapija/savjetovanje (adolescenata i odraslih), bračno savjetovanje/psihoterapija, roditeljsko savjetovanje.

Termin možete zakazati na brojeve 033 728 863, u periodu od 09 do 16 h, svakim danom osim subote i nedjelje, ili na email: traumacentarbih@gmail.com.

Zagrebačka 18, 71 000 Sarajevo, BiH

Psihoterapijskim tretmanom, zasnovanim na primjeni kognitivno-bihevioralne psihoterapije, geštalt-psihoterapije i EMDR terapije (desenzibilizacija i reprocesiranja uz pomoć pokreta očiju), dijagnosticiraju se i tretiraju: fobije i anksioznost, različiti anksiozni poremećaji, poput paničnih napada ili opsesivno – kompulzivnog poremećaja; bolesti ovisnosti, nisko samopouzdanje, poteškoće s tugovanjem i suočavanjem s gubitkom (nakon smrti ili rastave); poteškoće nakon traumatskih iskustava; psihosomatski poremećaji, poteškoće sa nošenjem sa stresom, kao i brojni partnerski i obiteljski problemi.

Psihoterapija je namijenjena i svima onima koji žele bolje razumjeti sebe i poboljšati kvalitetu svog života kroz osobni rast i razvoj.

Savjetovanje je namijenjeno onima koji se suočavaju sa konkretnim životnim problemima ili se nalaze u teškom životnom razdoblju i potrebna im je podrška u rješavanju problema i kriznih stanja. Savjetovanje ne uključuje davanje rješenja ili savjeta nego poticanje osobe da uz pomoć vlastitih snaga i potencijala traži rješenja i samostalno donosi odluke koje će je dovesti do željene promjene.

  • Edukacija i seminari Edukacija i seminari
DownloadSitemapLinkoviDONIRAJ

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.