Edukativne radionice u osnovnim školama

Edukativne radionice u osnovnim školama

U sklopu projekta Trauma centra, Kruha sv. Ante planirano je 54 radionica u tri različite osnovne škole u Sarajevu. Radionice sprovode u 7 razreda škole Vladislav Skarić, Grbavica I i Meša Selimović. Na radionicama uposlenice HKO Kruha sv. Ante, psihologinje i psihoterapeutkinje Mirjana Ostojić i Jasmina Šarenkapa zajedno sa djecom, kroz interaktivni rad, obrađuju različite, za djecu korisne i jako bitne teme:

„Šta je nasilje? Koje su vrste nasilnog ponašanja među djecom?“

„Potrebe i ponašanje. Kako potrebe mogu biti zadovoljene?“

„Rad na osjećanjima. Šta sve ljutnja radi?“

„Empatija, stani na tuđa na stopala!“

" Komunikacija i aktivno slušanje"

„Izbori i donošenje odluka“

„Nenasilno rješavanje konflikta“

„Poticanje suradnje i afirmativne poruke.“

Teme se obrađuju kroz igru, učenje, vježbe i iskrenu komunikaciju obrađuju. Cilj radionica je da upoznaju djecu sa životno esencijalnim temama i problemima koji se javljaju u određenim segmentima života, da povećaju njihovu svjesnost o sebi i drugima i da ih se podstakne na prosocijalna ponašanja.

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.