Natječaj za upis studenata u Franjevački studenti dom u akademskoj 2017./2018.

Preuzmite PDF verziju natječaja ovdje

Prijavnicu za natječaj preuzmite ovdje

NATJEČAJ

za prijem studenata u Franjevački studentski dom u akademskoj 2017./2018. godini

HKO Kruh sv. Ante Franjevačke provincije Bosne Srebrene

vrši prijem studenata u Franjevački studentski dom:

GLAVNE ODREDBE

Prijaviti se mogu samo studenti na redovnom studiju.

Uzorno ponašanje za vrijeme sve četiri godine srednje škole (navedeno u svjedodžbi).

Socijalne prilike, ozbiljnost i čestitost u studiju, bez obzira na etničku i vjersku pripadnost.

Talentirani studenti slabijeg imovnog stanja.

Djeca bez jednog ili oba roditelja.

POTREBNI DOKUMENTI

Popunjena prijavnica za prijem u Dom (obrazac prijave se nabavlja u Franjevačkom međunarodnom studentskom domu, Zagrebačka 18 ili na www.kruhsvetogante.

Kopija osobne karte ili CIPS potvrda.

Zamolba sa kratkim životopisom.

Uvjerenje od Visokoškolske ustanove da je osoba redovan/na student/ica u akademskoj 2017/2018. godini, sa prijepisom ocjena o svim položenim ispitima (ovjereni obrazac uvjerenja sa dotičnog Fakulteta).

Studenti koji ne mogu dobiti ovo uvjerenje do kraja Natječaja kopijom indeksa trebaju dokazati da su redoviti studenti, te da su SVI ispiti položeni, tako da upis u 2017/2018 nije upitan, dakle kopija treba sadržavati liste predmeta, kao i položene ispite (ipak studenti koji dostave Uvjerenje od Visokoškolske ustanove da je osoba redovan/na student/ica u akademskoj 2017/2018. imaju prednost).

Za studente koji upisuju prvu godinu studija potrebne su ovjerene kopije svjedodžbi od sve 4 godine i završnog (maturskog) ispita, te potvrda ili isprintana rang lista kao dokaz o upisu na fakultet.

Ovjerena kućna lista.

Potvrda o primanjima obitelji (za svakog člana s kućne liste): potvrda o visini zadnje plaće (kopija zadnjeg izreska plaće), kopija zadnjeg izreska mirovine, potvrda o neuposlenosti (od ureda za upošljavanje)ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava – na primjer socijalne pomoći ili iz nekog drugog izvora prihoda).

Potvrdu o stepenu invalidnosti izdatu od strane nadležne Komisije (osobna, za roditelja ili staratelja)

Potvrde ili preporuke od nadležnih osoba i institucija za one koji su u posljednjih 12 mjeseci obavljali volonterski rad.

Potvrda visoko-školske ustanove o studiranju brata/sestre.

NEMAJU PRAVO NATJEČAJA

Studenti Univerziteta u Sarajevu sa mjestom prebivališta u Županiji/Kantonu Sarajevo, studenti stanari Doma iz prethodnih godina koji su izgubili to pravo zbog kršenja Pravilnika o kućnom redu, studenti koji obnavljaju godinu, vanredni studenti i studenti koji su u srednjoj školi imali vladanje manje od „uzorno-odličan“.

ROK ZA PRIJAVU

Prijave za natječaj sa potpunom dokumentacijom primaju se isključivo od 15.07. do 15. 08. 2017. godine

Prijave slati na adresu:

Franjevački studentski dom

Zagrebačka 18

71000 Sarajevo

PRIJAVE DOSTAVLJENE NAKON 15.08. NEĆE SE UZETI U OBZIR!

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 033 728 869 ili e-mail adresu mladi.ksa@gmail.com

Obrazac prijave možete preuzeti sa web stranice www.kruhsvetogante.com ili izravno u službi Doma.

Povjerenstvo za prijem studenata napravit će rang listu primljenih studenata, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči u Domu i na web stranici www.kruhsvetogante.com

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.