OPĆINA NOVO SARAJEVO POMAŽE RAD PUČKE KUHINJE

Objavljeno: 18.10.2018.

Općina Novo Sarajevo je proteklih pola godine sufinancirala pripremu obroka za korisnike Pučke kuhinje "Kruha sv. Ante" na Grbavici u Sarajevu. Zahvaljujući navedenim sredstvima također smo osigurali i prehrambene pakete za naše korisnike.

Kroz sve projekte kroz koje Organizacija djeluje i pomaže, nastojimo doprinijeti unapređenju kvalitete života pojedinaca i obitelji u stanju potrebe. No, to ne bi bili u mogućnosti bez dobrih ljudi koji nam pružaju podršku i pomažu u radu.

Ovim putem zahvaljujemo se Općini Novo Sarajevo na čelu s načelnikom Nedžadom Koldžom za svesrdnu pomoć u provedbi projektnih aktivnosti i brizi za potrebite.

Vanja Čerenić, KSA

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.