Natječaji za STIPENDIJE/POTPORE

Objavljeno: 1. 09. 2017.

Preuzmi PDF verziju natječaja ovdje

Aplikacijski formular Fonda preuzmi ovdje

NATJEČAJ

za stipendije/potpore studentima za akademsku 2017./2018. godinu

Pravo na Natječaj imaju oni studenti koji su ostvarili solidan uspjeh u protekloj studijskoj ili srednjoškolskoj godini,a studiraju na sveučilištima u Bosni i Hercegovini i slabijeg su imovnog stanja.

Kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Popunjen aplikacijski formular Fonda (može se preuzeti na našoj web stranici www.kruhsvetogante.com ili u Franjevačkom studentskom domu, Zagrebačka 18)

Kopija osobne karte ili CIPS potvrda

Zamolba sa kratkim životopisom

Uvjerenje od Visokoškolske ustanove da je osoba redovan/na student/ica u akademskoj 2017/2018. godini (ovjereni obrazac uvjerenja sa dotičnog Fakulteta).

Studenti koji ne mogu dobiti ovo uvjerenje do kraja Natječaja, kopijom indeksa trebaju dokazati da su redoviti studenti, te da su SVI ispiti položeni, tako da upis u 2017/2018 nije upitan (studenti koji dostave Uvjerenje od Visokoškolske ustanove da je osoba redovan/na student/ica u akademskoj 2017/2018. imaju prednost).

Potvrdu o uspjehu u prošloj akademskoj godini (ovjeren ispis ocjena)

Za studente koji upisuju prvu godinu studija potrebne su ovjerene kopije svjedodžbi od sve 4 godine i završnog (maturskog) ispita, te potvrda ili isprintana rang lista kao dokaz o upisu na fakultet

Ovjerena kućna lista

Potvrda o primanjima obitelji (za svakog člana s kućne liste): potvrda o visini zadnje plaće (kopija zadnjeg izreska plaće), kopija zadnjeg izreska mirovine, potvrda o neuposlenosti (od ureda za upošljavanje)ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava – na primjer socijalne pomoći ili iz nekog drugog izvora prihoda)

Potvrdu o stepenu invalidnosti izdatu od strane nadležne Komisije (osobna, za roditelja ili staratelja)

Potvrde ili preporuke od nadležnih osoba i institucija za one koji su u posljednjih 12 mjeseci obavljali volonterski rad

Potvrda visoko-školske ustanove o studiranju brata/sestre

Potvrda o osvojenim nagradama na državnoj i međunarodnoj razini

Odabir stipendista vrši odbor Fonda prema bodovima određenim Statutom Fonda. Broj stipendija će ovisiti isključivo od prikupljenih sredstava.

ROK ZA PRIJAVU

Prijave za natječaj sa potpunom dokumentacijom primaju se isključivo od 01.09. do 01. 10. 2017. godine.

Prijave slati na adresu: Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18, BiH - 71000 Sarajevo.

PRIJAVE DOSTAVLJENE NAKON 01. 10. NEĆE SE UZETI U OBZIR!

Nemaju pravo Natječaja: studenti koji primaju stipendiju iz drugog fonda, studenti koji obnavljaju godinu i vanredni studenti!

Prošlogodišnji stipendisti trebaju se ponovno prijaviti za stipendiju ukoliko se žele ponovno natjecati, uz kratko izvješće o iskustvima iz protekle godine.  

Rang lista će biti objavljena na oglasnoj ploči u Domu i na web stranici www.kruhsvetogante.com.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti E-mailom mladi.ksa@gmail.com, ili putem telefona 033 728 869.

  • Franjevački studentski dom - Sarajevo Franjevački studentski dom - Sarajevo
  • Rezultati natječaja za STIPENDIJE/POTPORE Rezultati natječaja za STIPENDIJE/POTPORE
DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.