Natječaji za prijem studenata u FSD

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U FRANJEVAČKI STUDENTSKI DOM U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U FRANJEVAČKI STUDENTSKI DOM U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

12.07.2019.
Humanitarno-karitativna organizacija Kruh sv. Ante vrši prijem studenata u Franjevački međunarodni studentski dom u akademskoj 2019./2020. godini.

Natječaj za prijem studenata u Franjevački studentski dom u akademskoj 2018./2019. godini

Natječaj za prijem studenata u Franjevački studentski dom u akademskoj 2018./2019. godini

13.07.2018.

Humanitarno-karitativna organizacija Kruh sv. Ante, Franjevačke provincije Bosne Srebrene, vrši prijem studenata u Franjevački međunarodni studentski dom u akademskoj 2018./2019. godini.

Natječaj za upis studenata u Franjevački studenti dom u akademskoj 2017./2018.

15. 07. 2017.

HKO Kruh sv. Ante Franjevačke provincije Bosne Srebrene vrši prijem studenata u Franjevački studentski domu akademskoj 2017./2018. godini

  • Franjevački studentski dom - Sarajevo Franjevački studentski dom - Sarajevo
DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.