Edukacija i seminari

Trauma centar realizira seminare s ciljem edukacije psihologa, pedagoga, prosvjetnih i socijalnih radnika, medicinskih radnika, studenata i vjerskih službenika o osnovama traume i njenom utjecaju na osobu, obitelj i društvo. Na ovaj način želimo doprinijeti širenju informacija o traumi, kao i podići svijest o važnosti educiranja o ovoj problematici u procesu pomirenja i izgradnje mira.

Seminari Trauma centra bazirani su na situacionom, afektivnom i interaktivnom učenju i realiziraju se kroz dva modula:

Bazični modul na kojem sudionici dobivaju elementarna znanja glede traume i njenih posljedica na osobu, kao i nenasilne komunikacije i prevencije profesionalnog sagorijevanja;

Napredni modul gdje sudionici imaju priliku sudjelovati na trodnevnoj radionici “Žalovanje i opraštanje u procesu pomirenja”.

  • Usluge savjetovališta Trauma centra Usluge savjetovališta Trauma centra
DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.