REZULTATI NATJEČAJA ZA PRIJEM STUDENATA U FRANJEVAČKI STUDENTSKI DOM

U skladu sa slobodnim kapacitetima, svi kandidati i sve kandidatkinje s potpunom dokumentacijom, a koji/koje ispunjavaju uvjete za prijem u Franjevački studentski dom su primljeni.

Spisak primljenih studentica za akademsku 2021./2022. godinu

R./br.

Prezime i ime

Fakultet

Mjesto

1

Bagarić Iva

Likovna akademija

Kupres

2

Bodulović Marija

Arhitektonski fakultet

Novi Travnik

3

Djedović Ema

Prirodno-matematički fakultet

Tuzla

4

Drljepan Andrea

Elektrotehnički fakultet

Kiseljak

5

Gazibarić Ena

Političke nauke

Nova Bila

6

Gjocaj Hana

Arhitektonski fakultet

Velika Kladuša

7

Jukić Marija

Pedagoški fakultet

Žepče

8

Jurkić Andrea

Farmaceutski fakultet

Vareš

9

Matić Marina

Medicinski fakultet

Žepče

10

Miličević Tihana

Prirodno-matematički fakultet

Busovača

11

Perić Stanka

Građevinski fakultet

Stolac

12

Šimunović Valentina

Pedagoški fakultet

Žepče

13

Tunjić Kata

Pedagoški fakultet

Haljinići

14

Vasilj Božica

Filozofski fakultet

Ljubuški

Spisak primljenih studenata za akademsku godinu 2021./2022.

R./br.

Prezime i ime

Fakultet

Mjesto

1

Batina Luka

Mašinski fakultet

Visoko

2

Blaškić Karlo

Mašinski fakultet

Brestovsko

3

Kvesić Stjepan

Veterinarski fakultet

Široki Brijeg

4

Lovrić Karlo

Zdravstvene studije

Nova Bila

5

Lukić Gabrijel

Filozofski fakultet

Brčko

6

Marčeta Jozo

Građevinski fakultet

Jajce

7

Marjanović Josip

Prirodno-matematički fakultet

Kiseljak

8

Marić Filip

Elektrotehnički fakultet

Kreševo

9

Soldo Josip

Veterinarski fakultet

Posušje

10

Topić Igor

Farmaceutski fakultet

Kreševo

11

Zlatić Josip

Političke nauke

Žepče

NAPOMENE:

- Useljenje u Dom je moguće od 01.09.2021., isključivo radnim danima.

- Studenti ne moraju nositi svoju posteljinu od kuće, jer će ju dobiti pri ulasku u Dom.

- Po dolasku u Dom svaki je student obvezan javiti se na portirnicu FSD-a za zaduženje sobe, a potom u ured - (Sanja Miletić) na potpisivanje Ugovora.

SVE DODATNE INFORMACIJE NA:

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18. Ured 033 728 866; Porta 033 728 860

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.