DONACIJA HU „FRA DIDAK BUNTIĆ“

Objavljeno: 01.02.2019.

Dana 27.01.2019. godine Humanitarna udruga „Fra Didak Buntić“ iz Čitluka dopremila je u podružnicu "Kruha sv. Ante" u Tolisi pomoć koja se sastoji od 8 bolničkih kreveta.

Prošle godine smo također od ove Udruge dobili  6 bolničkih kreveta, 6 madraca i 2 antidekubitalna madraca.

HU „Fra Didak Buntić“ nastoji nasljedovati život velikog i slavnog uzora, fra Didaka Buntića te po njegovom primjeru, pomagati i brinuti se za siromašne. Udruga besplatno iznajmljuje bolesničke krevete, antidecubitus dušeke, invalidska kolica, hodalice, štake i još nekoliko pomagala koja koriste bolesnicima.

Od srca se zahvaljujemo humanitarnoj udruzi „Fra Didak Buntić“ na uručenoj donaciji koju ćemo dodijeliti svim bolesnim i nemoćnim osoba kod kojih se javi potreba.

Vanja Čerenić, KSA

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.