DONACIJA KROMPIRA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE NOVI GRAD

Prošle godine, na početku pandemije koronavirusa, općina Novi Grad započela je sa brojnim aktivnostima, među kojima je i proizvodnja hrane. U suradnji sa javnim preduzećem ''Lokom'' i poljoprivrednim društvom ''Butmir'', na površini od 10 hektara u Rajlovcu izvršili su sjetvu krompira. U magacinu Civilne zaštite općine Novi Grad Sarajevo uskladišteno je oko 120 tona. Krompir je podijeljen Javnim kuhinjama i ugroženom stanovništvu.

Količinu od 5 tona krompira dobila je i Pučka kuhinja ''Kruh svetog Ante''. U narednom periodu krompir ćemo podijeliti korisnicima naše Pučke kuhinje na Dobrinji, koja se nalazi na području općine Novi Grad.

Zahvalni smo općini Novi Grad, na čelu sa načelnikom Semirom Efendićem što su prepoznali važnost našeg rada i pružili nam podršku.

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.