FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DONIRALO 40.000,00 KM ZA PROJEKT ''PUČKE KUHINJE''

Objavljeno: 04.11.2019.

Dana 31.10.2019. godine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike doniralo je 40.000,00 KM za rad Pučke kuhinje ''Kruha svetog Ante''. Sredstva su obezbijeđena iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću Vlade FBiH.

Sredstva su namijenjena za provedbu projekta Pučke kuhinje kroz koji dnevno osiguravamo topli obrok i pola kilograma kruha korisnicima, kako bi djelomično poboljšali kvalitetu života korisnicima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i teške životne situacije. Usmjeriti ćemo ih za rad naše Pučke kuhinje u Varešu. Kuhinja radi samo i jedino uz podršku dobročinitelja, a svakodnevno pripremamo 102 obroka za tamošnje korisnike. Također, dio sredstava usmjeriti ćemo i za korisnike u Sarajevu za koje nisu osigurana financijska sredstva putem Kantona Sarajevo.

Od srca se zahvaljujemo Ministarstvu na čelu s ministrom Veskom Drljačom, na ovoj hvale vrijednoj donaciji.

Sanja K., KSA

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.