NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U FRANJEVAČKI STUDENTSKI DOM U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

Objavljeno: 12.07.2019.

Preuzmite PDF verziju natječaja ovdje
Preuzmete PDF prijavnicu za dom ovdje

NATJEČAJ
za prijem studenata u Franjevački međunarodni studentski dom
u akademskoj 2019./2020. godini:

Humanitarno-karitativna organizacija Kruh sv. Ante
Franjevačke provincije Bosne Srebrene,
vrši prijem studenata u Franjevački međunarodni studentski dom

GLAVNE ODREDBE
Studenti i studentice koji postižu dobre rezultate pri školovanju;
Ozbiljnost, kao i uzorno ponašanje tijekom školovanja;
Dom je otvoren svim čestitim studentima i studenticama, bez obzira na njihovu etničku, vjersku i nacionalnu opredjeljenost.

DODATNE ODREDBE
Prednost imaju redoviti studenti;
Volonterski rad;
Socijalne prilike; Talentirani studenti slabijeg imovnog stanja; Djeca bez jednog ili oba roditelja; i dr.

NEMAJU PRAVO NATJEČAJA
Studenti Univerziteta u Sarajevu sa mjestom prebivališta u Županiji/Kantonu Sarajevo (osim ukoliko su studenti i studentice koji dolaze iz domova za nezbrinutu djecu);
Stanari Doma iz prethodnih godina koji su izgubili to pravo zbog kršenja Pravilnika o kućnom redu;
Studenti koji obnavljaju godinu,
Studenti koji su u srednjoj školi imali sniženo vladanje, ocjene: vladanje loše i vladanje dovoljno.

POTREBNI DOKUMENTI
Popunjena prijavnica za prijem u Dom (obrazac prijave se nabavlja u Franjevačkom međunarodnom studentskom domu, Zagrebačka 18 ili na web.stranici www.kruhsvetogante.com
Kopija osobne karte ili CIPS potvrda.
Zamolba sa kratkim životopisom.
Uvjerenje od Visokoškolske ustanove o statusu upisa studenta/studentice u akademsku 2019./2020. (da je osoba redovito upisana u akademskoj 2019/2020. godini kao redovna, samofinancirajuća ili vanredna tj. da ne obnavlja godinu), s prijepisom ocjena o svim položenim ispitima (ovjereni obrazac uvjerenja sa dotičnog Fakulteta).

Studenti koji ne mogu dobiti ovo uvjerenje do kraja Natječaja kopijom indeksa trebaju dokazati da su redoviti studenti, te da su SVI ispiti položeni, tako da upis u 2019/2020 nije upitan, dakle kopija treba sadržavati liste predmeta, kao i položene ispite (ipak studenti koji dostave Uvjerenje od Visokoškolske ustanove da je osoba redovan/na student/ica u akademskoj 2019/2020. imaju prednost).

Za studente koji upisuju prvu godinu studija potrebne su ovjerene kopije svjedodžbi od sve 4 godine i završnog (maturskog) ispita, te potvrda ili isprintana rang lista kao dokaz o upisu na fakultet.

Ovjerena kućna lista.

Potvrda o primanjima obitelji (za svakog člana s kućne liste): potvrda o visini zadnje plaće (kopija zadnjeg izreska plaće), kopija zadnjeg izreska mirovine, potvrda o neuposlenosti (od ureda za upošljavanje)ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava – na primjer socijalne pomoći ili iz nekog drugog izvora prihoda).

Vanredni studenti dostavljaju također Potvrdu o neuposlenosti.

Potvrdu o stepenu invalidnosti izdatu od strane nadležne Komisije (osobna, za roditelja ili staratelja)

Potvrde ili preporuke od nadležnih osoba i institucija za one koji su obavljali volonterski rad.

Potvrda visoko-školske ustanove o studiranju brata/sestre.

ROK ZA PRIJAVU

Prijave za natječaj sa potpunom dokumentacijom primaju se isključivo od 15.07. do 15. 08. 2019. godine
Prijave slati na adresu: Franjevački studentski dom,Zagrebačka 18.,71000 Sarajevo
NEPOTPUNE PRIJAVE I PRIJAVE DOSTAVLJENE NAKON 15.08. NEĆE SE UZETI U OBZIR!
Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 033 728 869 ili e-mail adresu mladi.ksa@gmail.com
Obrazac prijave možete preuzeti sa web stranice www.kruhsvetogante.com ili izravno u službi Doma.

Komisija za prijem studenata napravit će rang listu primljenih studenata, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči u Domu i na web stranici www.kruhsvetogante.com

KSA

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.