NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U FRANJEVAČKI STUDENTSKI DOM U AKADEMSKOJ 2021./2022. GODINI

Humanitarno-karitativna organizacija ''Kruh sv. Ante'', Franjevačke provincije Bosne Srebrene, vrši prijem studenata u Franjevački međunarodni studentski dom

GLAVNE ODREDBE

Studenti i studentice koji postižu dobre rezultate pri školovanju;

Ozbiljnost, kao i uzorno ponašanje tijekom školovanja;

Dom je otvoren svim čestitim studentima i studenticama, bez obzira na njihovu etničku, vjersku i nacionalnu opredjeljenost.

DODATNE ODREDBE

Prednost imaju redoviti studenti;

Volonterski rad;

Socijalne prilike; Talentirani studenti slabijeg imovnog stanja; Djeca bez jednog ili oba roditelja; i dr.

NEMAJU PRAVO NATJEČAJA

Studenti Univerziteta u Sarajevu s mjestom prebivališta u Županiji/Kantonu Sarajevo (osim ukoliko su studenti i studentice koji dolaze iz domova za nezbrinutu djecu);

Stanari Doma iz prethodnih godina koji su izgubili to pravo zbog kršenja Pravilnika o kućnom redu;

Studenti koji obnavljaju godinu,

Studenti koji su u srednjoj školi imali sniženo vladanje, ocjene: vladanje loše i vladanje dovoljno.

POTREBNI DOKUMENTI

- Popunjena prijavnica za prijem u Dom (obrazac prijave se nabavlja u Franjevačkom međunarodnom studentskom domu, Zagrebačka 18 ili je možete preuzeti OVDJE

- Kopija osobne karte ili CIPS potvrda.

- Zamolba s kratkim životopisom.

- Uvjerenje od Visokoškolske ustanove o statusu upisa studenta/studentice u akademsku 2021./2022. (da je osoba redovito upisana u akademskoj 2021./2022. godini kao redovna, samofinancirajuća ili vanredna tj. da ne obnavlja godinu), sa prijepisom ocjena o svim položenim ispitima (ovjereni obrazac uvjerenja sa dotičnog Fakulteta).

- Studenti koji ne mogu dobiti ovo uvjerenje do kraja Natječaja kopijom indeksa trebaju dokazati da su redoviti studenti, te da su SVI ispiti položeni, tako da upis u 2021./2022. nije upitan, dakle kopija treba sadržavati liste predmeta, kao i položene ispite (ipak studenti koji dostave Uvjerenje od Visokoškolske ustanove da je osoba redovan/na student/ica u akademskoj 2021./2022. imaju prednost).

- Za studente koji upisuju prvu godinu studija potrebne su ovjerene kopije svjedodžbi od sve 4 godine i završnog (maturskog) ispita, te potvrda ili isprintana rang lista kao dokaz o upisu na fakultet.

- Ovjerena kućna lista.

- Potvrda o primanjima obitelji (za svakog člana s kućne liste): potvrda o visini zadnje plaće (kopija zadnjeg izreska plaće), kopija zadnjeg izreska mirovine, potvrda o neuposlenosti (od ureda za upošljavanje)ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava – na primjer socijalne pomoći ili iz nekog drugog izvora prihoda).

- Vanredni studenti dostavljaju također Potvrdu o neuposlenosti.

- Potvrdu o stupnju invalidnosti izdatu od strane nadležne Komisije (osobna, za roditelja ili staratelja)

- Potvrde ili preporuke od mjerodavnih osoba i institucija za one koji su obavljali volonterski rad.

- Potvrda visoko-školske ustanove o studiranju brata/sestre.

ROK ZA PRIJAVU

Prijave za natječaj s potpunom dokumentacijom primaju se isključivo

od 15.07. do 15. 08. 2021. godine

Prijave slati na adresu:

Franjevački studentski dom

Zagrebačka 18

71000 Sarajevo

NEPOTPUNE PRIJAVE I PRIJAVE DOSTAVLJENE NAKON 15.08. NEĆE SE UZETI U OBZIR!

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 033 728 866 ili e-mail adresu mladi.ksa@gmail.com

Obrazac prijave možete preuzeti s web stranice www.kruhsvetogante.com ili izravno u službi Doma.

Povjerenstvo za prijem studenata napravit će rang listu primljenih studenata, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči u Domu i na web stranici www.kruhsvetogante.com

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.