OBAVIJEST ZA JAVNOST: PRIHVAT KURBANSKOG MESA U PUČKOJ KUHINJI „KRUHA SV. ANTE“

Objavljeno: 06.08.2019.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je u dogovoru s Koordinacijskim tijelom za rad javnih kuhinja, te drugim nadležnim institucijama ove godine obavilo nekoliko pripremnih sastanaka i aktivnosti kako bi prikupljanje kurbanskog mesa proteklo u skladu sa zakonskim regulativom, kako bi se zaštitilo zdravlje građana, te kako bi meso predato u javne kuhinje Kantona Sarajevo u narednom periodu bilo iskorišteno na najbolji način za korisnike, odnosno kako bi se pomoću ovog mesa omogućilo dugoročno pripremanje kvalitetnijih obroka.

Prijem i prihvat kurbanskog mesa od donatora i ove godine vršit će se u Centralnoj javnoj kuhinji "Crveni križ Kantona Sarajevo", Javnoj kuhinji "Merhamet", Narodnoj kuhinji "Stari Grad" i Pučkoj kuhinji "Kruh svetog Ante". Sve navedene javne kuhinje su, u suradnji s Ministarstvom rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica, osigurale prostor za pravilno i dugoročno skladištenje prikupljenog mesa.

U skladu s uputstvima nadležne inspekcije i Veterinarske stanice, doneseno je nekoliko zaključaka vezanih za prijem i prihvat kurbanskog mesa.

  • Ako građani vrše obredno klanje kurbana individualno, u privatnim domaćinstvima, neophodno je da se uz meso dostavi i Svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinje (original ili kopija), ne stariju od 10 dana. Ovu Svjedodžbu građani trebaju tražiti od prodavca prilikom kupovine kurbana.

  • Ako se klanje kurbana vrši u registriranom objektu pod nadzorom veterinarske inspekcije, da bi javne kuhinje primile kurbansko meso potrebna je Potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke životinjskog porijekla – Obrazac 2a (original ili kopija). Navedenu potvrdu izdaje nadležni inspektor na licu mjesta.

  • Javne kuhinje nisu u mogućnosti i neće primati glave i iznutrice od kurbanskog mesa.

  • Zbog velikih vrućina potrebno je da građani koji su naumili meso predati javnim kuhinjama Kantona Sarajevo tu isporuku obave odmah nakon obrednog klanja kurbana.

  • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo će u suradnji s javnim kuhinjama Kantona Sarajevo osigurati dodatna sredstva kako bi se prikupljeno meso adekvatno skladištilo i dugoročno koristilo u pripremi kvalitetnijih obroka u javnim kuhinjama.

Prijem kurbana u pučkoj kuhinji „Kruh svetog Ante“, ulica Zagrebačka 21 (Grbavica) i Lava Tolstoja bb (Dobrinja) vršit će se u sljedećim terminima:

11.08. 2019. godine od 10,00 sati do 15,00 sati
12.08. 2019. godine od 10,00 sati do 15,00 sati i
13.08. 2019. godine od 10,00 sati do 15,00 sati.

Odgovore na sva dodatna pitanja građani mogu dobiti na dežurni kontakt telefon Kantonalne uprave za inspekcijske poslove 061 160 926. Kontakt telefon dostupan je i na Viberu.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice/KSA

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.