ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA KSA

Objavljeno: 29.05.2019.

Jučer, 28.05.2019. u prostorijama Franjevačkog studentskog doma na Kovačićima u Sarajevu, održana je redovita godišnja Skupština HKO „Kruh sv. Ante“. Skupštini su uz predsjedanje provincijala fra Joze Marinčića i ravnatelja KSA fra Jose Oršolića nazočili i povjerenici Kruha sv. Ante.

Na samom početku Skupštine provincijal fra Jozo Marinčić pozdravio je sve nazočne i zahvalio se na dolasku. Nakon pozdravne riječi uslijedilo je podsjećanje na rad prethodne Skupštine. Ravnatelj fra Joso upoznao je nazočne članove o aktivnostima i financijskim rezultatima za proteklu godinu. Potom su članovi Skupštine predstavili aktivnosti podružnica Kruha sv. Ante u 2018. godini.

Na Skupštini se razgovaralo o daljnim planovima i projektima „Kruha sv. Ante“. Svi su se složili da je HKO „Kruh sv. Ante“ organizacija čiji je rad prepoznat i potreban te da treba još intenzivnije nastaviti s trenutno aktivnim projektima jer je potreba za njima, nažalost, sve veća.

Na kraju Skupštine ravnatelj je zahvalio svim suradnicima „Kruha sv, Ante“, a na poseban način onima koji pomažu i rade u projektima Humanitarno-karitativne organizacije.

Vanja Č.O., KSA

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.