OPĆINA CENTAR NASTAVLJA POMAGATI PUČKU KUHINJU ''KRUH SVETOG ANTE''

OPĆINA CENTAR NASTAVLJA POMAGATI PUČKU KUHINJU ''KRUH SVETOG ANTE''

Općina Centar Sarajevo je u rebalansu budžeta za 2020. godinu obezbijedila 55 hiljada maraka za pomoć u radu javnih kuhinja s ciljem smanjenja posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Danas, 24.06.2020. godine organizirano je potpisivanje protokola o realizaciji sredstava sa predstavnicima šest karitativnih organizacija sa područja Kantona Sarajevo. Narodnoj kuhinji „Stari Grad“ i Crvenom križu Općine Centar izdvojeno je po 15.000 maraka, humanitarnoj organizaciji „Merhamet“ 10.000 KM, a po 5.000 maraka izdvojeno je humanitarnoj karitativnoj organizaciji Franjevačke provincije Bosne srebrene „Kruh svetog Ante“, humanitarnoj pastoralnoj organizaciji „Caritas“i srpskom humanitarnom udruženju „Dobrotvor“. Visina odobrenih sredstava je utvrđena na osnovu broja korisnika pomenutih kuhinja.

Predstavnici humanitarnih organizacija su zahvalili Općini Centar na višegodišnjoj podršci koju pruža u radu narodnih i javnih kuhinja što će omogućiti za njihove korisnike bogatije obroke. -Općina Centar je lider društvene odgovornosti kada je u pitanju podrška radu javnih kuhinja i jedan, zaista svijetli primjer kako lokalna zajednica može i treba pomoći, istakli su iz humanitarnih organizacija.

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.