Podjela školskog pribora

''Svako dijete je neprocjenjivo vrijedno.

Svako je Božje stvorenje''.

Majka Tereza

HKO ''Kruh sv. Ante'' osigurao je školski pribor za 50 djece uzrasta I-IV razreda. Podjela je izvršena u prostorijama SOS Dječija sela BiH. Pribor su podijelili naši partneri iz SOS-a, sa kojima zajednički provodimo aktivnosti „Za dječji osmijeh“.

Djeca koja su dobila pomoć, uključena su u Program jačanje porodice, koji SOS provodi kako bi se pomoglo porodice sa djecom da ostanu na okupu. Glavni cilj Programa je da se prevenira odvajanje djece od njihove porodice, porijekla, ali i da se značajno poveća kvalitet života i poštivanje dječijih prava u porodicama koje su, prema Porodičnom zakonu i SOS ključnim dokumentima, prepoznate kao rizične.

Zahvaljujemo prijateljima i dobročiniteljima Mennonite Central Committee (MCC) na donaciji školskog pribora, bez čije pomoći ne bismo mogli pomagati najranjiviju kategoriju našega društva.

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.