REZULTATI NATJEČAJA ZA PRIJEM STUDENATA U FRANJEVAČKI STUDENTSKI DOM

REZULTATI NATJEČAJA ZA PRIJEM STUDENATA U FRANJEVAČKI STUDENTSKI DOM

Objavljeno: 31.08.2018.

U skladu sa slobodnim kapacitetima svi kandidati i sve kandidatkinje s potpunom dokumentacijom, a koji/koje ispunjavaju uvjete za prijem u Franjevački studentski dom su primljeni.

Spisak primljenih studenata za akademsku godinu 2018./2019.

R./b.

Prezime i ime

Fakultet

Mjesto

Lokacija smještaja

1

Barešić Dane

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Prozor-Rama

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

2

Batinić Ivan

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Uskoplje

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

3

Herceg Matej

Prirodno-matematički fakultet

Uskoplje

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

4

Krezo Danijel

Šumarski fakultet

Livno

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

5

Kukić Faruk

Ekonomski fakultet

Visoko

Kuća FSD-a, Mustafe Busuladžića 6. Koševo

6

Marić Filip

Elektrotehnički fakultet

Kreševo

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

7

Matičević Ivan

Elektrotehnički fakultet

Vareš

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

8

Mirković Đorđe

Fakultet političkih nauka

Bijeljina

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

9

Petrović Filip

Fakultet političkih nauka

Vitez

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

10

Topić Igor

Farmaceutski fakultet

Kreševo

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

11

Todorović Tim

Filozofski fakultet

Žepče

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

12

Veledar Emin

Farmaceutski fakultet

Čapljina

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

Spisak primljenih studentica za akademsku godinu 2018./2019.

R./.b

Prezime i ime

Fakultet

Mjesto

Lokacija smještaja

1

Antolović Ivona

Fakultet političkih nauka

Radunice

Kuća FSD-a, Mustafe Busuladžića 6. Koševo

2

Barešić Maja

Farmaceutski fakultet

Sokolovac

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

3

Barišić Ema

Filozofski fakultet

Zenica

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

4

Blaškić Leona

Arhitektonski fakultet

Kiseljak

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

5

Budimir Jurjana

Filozofski fakultet

Uskoplje

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

6

Čamdžić Ajka

Farmaceutski fakultet

Tuzla

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

7

Dragić Danijela

Fakultet zdravstvenih studija

Žepče

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

8

Drljepan Kristina

Prirodno-matematički fakultet

Fojnica

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

9

Franjković Anabela

Prirodno-matematički fakultet

Mostar

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

10

Fuštar Nina

Muzička akademija

Prijedor

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

11

Halilović Halida

Građevinski fakultet

Doboj

Kuća FSD-a, Mustafe Busuladžića 6. Koševo

12

Jukić Roberta

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Novi Travnik

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

13

Kokor Nikolina

Elektrotehnički fakultet

Vareš

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

14

Kožul Tijana

Elektrotehnički fakultet

Fojnica

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

15

Marijanović Jana

Stomatološki fakultet

Kakanj

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

16

Marušić Ana

Pravni fakultet

Kiseljak

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

17

Matić Franka

Fakultet zdravstvenih studija

Vitez

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

18

Mićanović Andrea

Farmaceutski fakultet

Brčko

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

19

Mehinagić Amila

Ekonomski fakultet - Visoka poslovna škola

Zenica

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

20

Nešović Teona

Fakultet političkih nauka

Zenica

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

21

Pejak Lidija

Prirodno-matematički fakultet

Kreševo

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

22

Petrović Ana

Muzička akademija

Vitez

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

23

Raspudić Lorena

Stomatološki fakultet

Ljubuški

Kuća FSD-a, Mustafe Busuladžića 6. Koševo

24

Skopljak Lejla

Akademija likovnih umjetnosti

Gračanica

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

25

Šabić Aida

Mašinski fakultet

Zavidovići

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

26

Šimić Nikolina

Ekonomski fakultet

Kiseljak

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

27

Šimičić Nataša

Ekonomski fakultet

Žepče

Kuća FSD-a, Mustafe Busuladžića 6. Koševo

28

Šimunić Mirela

Fakultet političkih nauka

Fojnica

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.

 • Useljenje u Dom je moguće od 1.09.2018.

 • SVI PRIMLJENI STUDENTI OBAVEZNI SU ZADUŽITI SOBU I POTPISATI UGOVOR NAJKASNIJE DO 15.09.2017.

 • Studenti ne moraju nositi svoju posteljinu od kuće, jer će ju dobiti pri ulasku u Dom.

 • Useljenje u Dom je moguće isključivo radnim danima od 9:00 do 15:30 sati

 • Po dolasku u Dom svaki je student obvezan:
  - ukoliko useljavate u Dom na adresi Zagrebačka 18. - javiti se na portirnicu FSD-a za zaduženje sobe, a potom u ured Sandra Talanga na potpisivanje Ugovora,

  - ukoliko useljavate u Kuću FSD-a na adresi Mustafe Busuladžića 6. – javiti se u ured u sklopu kuće – Sandra Tufo za zaduženje sobe i potpisivanje Ugovora.

 • Do 15.09.2018. primljeni studenti su obvezni dostaviti fotografiju i JMBG kako bismo izradili iskaznice - ma mail adresu mladi.ksa@gmail.com

 • SVE DODATNE INFORMACIJE NA:

  Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18.
  Ured 033 728 869
  Porta 033 728 860

  Franjevački studentski dom – kuća, Mustafe Busuladžića 6.
  Ured 033 203 455

DownloadSitemapLinkoviDoniraj

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.